Nyheter

2017-05-09

Presentationen av mig uppdaterad.

2016-07-04

Antalet etanoltankställen i Finland, Frankrike och Ungern uppdaterat. Storbritannien borttaget som land med etanoltankställen.

2016-02-16

Miljötipsen redigerade.

Rädda klimatet

Föräldravrålet – Rädda klimatet! Svik inte våra barn!

introduktion

Välkommen till min hemsida. Kärnan är delen om klimathotet. Denna har delats upp i tre separata avdelningar: klimathotet, biodrivmedel och miljötips. Var och en av delarna hänger ihop, men inte så mycket att de inte kan delas upp för att var för sig växa i kvalitativt innehåll. Hemsidans fokus på klimatfrågan har sin grund i solidaritetstanken. Vi i den rika delen av världen har resurserna och det är vi som släpper ut de växthusgaser som orsakar klimatförändringarna som först och mest drabbar fattiga länder.

Hemsidans övriga deler är den om Hässleholm - staden jag är född i och har bott i hela mitt liv. Här finns en kort presentation av staden, liksom en historik som beskriver hur Hässleholm en gång föddes kring stationshuset som byggdes på en öde hed och sedan vuxit till att hota Kristianstad som residensstad i gamla Kristianstads län. Nu är Hässleholm en viktig industri- och transportknut.

Allt textinnehåll är författat av mig, med olika källor som underlag. Alla fotografier är tagna av mig själv. Fotot ovan som återkommer på alla sidor som ett grönt tema är taget vid alsumpskogen vid Finjasjöns norra strand.

Save land like this, FOR FREE. CLICK HERE!